google-site-verification: google063f3247bdf4f257.html Google+

ช่องทางโอนเงินจองที่นั่ง

ช่องทางการลงทะเบียนโอนเงิน
โอนค่าอบรมจำนวน 3,500 บาท 

( ถ้าต้องการที่พัก 1 คืนวันเสาร์ เพิ่มอีกห้องละ 1,000.- ไม่มีอาหารเช้า )


- ชื่อ บัญชี ออมทรัพย์ นายอานนท์ ศิลปวงษา ธ.กสิกรไทย สาขาสมุทรสาคร

เลขที่บัญชี 184-2-21179-2


แจ้งการโอนเงินที่ Line  dadjar จะได้เชิญเข้ากลุ่ม  Line solar sell

โทร.087-6934081, 085-9369963

Visitors: 275,799