google-site-verification: google063f3247bdf4f257.html Google+

ถาม-ตอบSolarCell

ความเข้าใจโซล่าเซลล์แบบง่ายๆ 

ถาม : โซล่าเซลล์คืออะไร ?

ตอบ : โซล่าเซลล์  มีที่มาของพลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือ SOLAR CELL เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า PV ย่อมาจากคำว่า Photo Voltaic 
แปลง่ายๆก็คือ ไฟฟ้า ที่มีที่มาจากแสงนั่นเอง เมื่อมีแสง ก็จะเกิดการวิ่งของไฟฟ้า จาก + ไป - เหมือนถ่านไฟฉาย แต่โซล่าเซลล์เป็นถ่านไฟฉายที่นิยมทำมาจากสารซิลิก้า หรือเรียกว่าซิลิก้อนก็ได้ 
http://www.dadjar.solar

ถาม : โซล่าเซลล์มีขาดกี่โวลต์ กี่แอมป์ กี่วัตต์ ?    
  
ตอบ : การจะนำโซล่าเซลล์มาใช้งานนั้น โดยปกติแล้ว เซลล์เซลล์หนึ่งจะมีแรงดันไฟอยู่ ไม่กี่โวลต์ แต่การที่จะนำเซลล์เซลล์เดียวไปใช้งานนั้น ไฟฟ้าเพียงไม่กี่โวลต์คงจะทำได้แค่ เป็นไฟฉายLED ส่องสว่างแค่ประมาณไฟในห้องโดยสารรถยนต์เท่านั้น จะนำไปใช้งานอะไรก็คงยากเย็น จึงต้องมีการนำเอาโซล่าเซลล์ หลายๆชิ้น มาต่อกันเป็นแผง ก็เลยเรียกกันว่า " แผงโซล่าเซลล์ " ซึ่ง เราจะเรียกว่า โซลาร์เซลล์ โซล่าเซลล์ โซล่าร์เซลล์ ก็แล้วแต่ แต่ก็คือสิ่งเดียวกันคือ SolarCell หรือ Photovoltaic หรือ PV  แผงโซล่าเซลล์ที่นิยมใช้นั้น โดยทั่วไปจะมีแรงดันไฟ 2 ขนาด คือ แผง 12 โวลต์ และ แผง 24 โวลต์ แต่ที่ความใหญ่ไม่เท่ากัน เพราะมีกระแสไฟ Amp ที่วิ่งในแผงไม่เท่ากัน เลยมีขนาดของแอมป์ ต่างๆกัน แต่ในท้องตลาดนั้น ไม่นิยมเรียกกันว่า แผง 8 แอมป์ แผง 6 แอมป์ แต่มักจะเรียกกันเป็นวัตต์ มากกว่า โดยการเอา โวลต์ ของแผง มาคูณกับ แอมป์ ก็ได้จำนวนวัตต์ของแผงโซล่าเซลล์ เพื่อจะได้มีการคำนวณการใช้งานที่สะดวก ในท้องตลาดนั้น อาจจะมีแผงตั้ง แต่ 5 วัตต์ จนถึง 320 วัตต์ ก็แล้วแต่จำนวนของ โซล่าเซลล์นั่นเอง ถ้ามีเซลล์เยอะๆ วัตต์ก็จะเยอะๆตามไปด้วย         

        การทำให้ได้กระแสไฟฟ้ามากๆ ก็ทำได้โดยการนำเซลล์มาต่อขนานกัน หรือ ถ้าต้องการ ให้ได้แรงดันไฟฟ้าสูงๆ ก็ทำได้โดยนำเซลล์มาต่ออนุกรมกัน เซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีขายในท้องตลาด จะถูกออกแบบ ให้อยู่ในกรอบอลูมินั่ม สี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งเรียกว่า แผง หรือ โมดูล

ถาม : การใช้งานของโซล่าเซลล์ ใช้กับ อุปกรณ์ DC หรือ AC ใช้ ไฟกี่โวลต์       

ตอบ : เนื่องจากกระแสไฟฟ้า ที่ไหลออกจากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นชนิดกระแสตรง DC 12 volt หรือ 24 volt แต่อุปกรณ์ จะเป็น DC 12 VOLT และ ยังมี AC 220 VOLT ถ้าเราต้องการใช้ 12 VOLT เราจะต่อจากแผงเลยได้ไหม ตอบว่าไม่ได้ เพราะ การที่แผงขนาด 12 โวลต์นั้น เวลาทำงานจริงๆ บางครั้งมีไฟแค่ 1 โวลต์ บางครั้งมีไฟถึง 18 Volt และ แผงขนาด 24 โวลตต์ บางครั้งมีไฟ 1 โวลต์ และบางครั้งอาจมีไฟถึง 30 โวลต์ ดังนั้น การจะนำไฟโซล่าเซลล์มาใช้ ต้องมีตัวควบคุมระดับไฟ หรือตัวกรองไฟ ให้เหลือ 12 Volt หรือ 24 Volt ตามขนาดของ อปกรณ์ที่ใช้ หรือ ตามขนาดของแบตเตอรี่ 

ถาม : อุปกรณ์ที่ควบคุม ให้มีการใช้ไฟที่ 12 VOLT และ 24 Volt เรียกว่า อะไร ทำงานอย่างไร

ตอบ : อุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่า เครื่องประจุกระแส หรือ Charger หรือ Solar Charge หรือ Control Charge งานของเขามี 5 งาน คือ
       1. ป้องกันไฟเกินโวลต์แบต ลงแบตเตอรี่
       2. ป้องกันชาร์จมากเกิน เมื่อแบตเต็ม
       3. ป้องกันไฟจากแบต ไหลย้อนกลับไปที่แผง PV
       4. หาไฟให้มากที่สุดในวินาทีที่มันทำงาน
       5. ตั้งเวลาปิดเปิดหลอดไฟ โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์ทำหน้าที่เป็นสวิทซ์แสง 

http://www.dadjar.solar

ถาม :  ถ้าเราไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาด 12 Volt เราจะใช้แผงโซล่าเซลล์ได้ไหม

ตอบ :  ปัญหานี้แก้ได้ โดยใช้หลักการเดียวกับ การดูโทรทัศน์ในรถยนต์ ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มอีก 1 ตัว เรียกว่า เครื่องแปลงกระแส หรือ อินเวอร์เตอร์
        ถ้าผู้ใช้ต้องการ นำไฟ 12 Volt ไปจ่ายไฟฟ้า ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volt ต้องเอาไฟจากแบตเตอรี่ มาต่อ กับอินเวอร์เตอร์ ( Inverter ) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ แปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12 VOLT  ให้เป็นกระแสสลับ 220 V ก่อน
        สรุปคือถ้าเราจะจ่ายไฟฟ้าให้เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงในเวลากลางวัน เช่น หลอดแสงสว่างกระแสตรง สามารถต่อเซลล์ แสงอาทิตย์ เข้ากับ ชาร์จเจอร์ และ ต่อชาร์จเจอร์ เข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 Volt ได้โดยตรง
         แต่ถ้าจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ในระบบจะต้องมีอินเวอร์เตอร์ด้วยมาต่อกับแบตเตอรี่ด้วย ถ้าต้องการใช้
อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับแปลงไฟฟ้ากระแสตรง ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
         ในการแปลงไฟดังกล่าวจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นเสมอ โดยทั่วไปประสิทธิภาพ ของอินเวอร์เตอร์ มีค่าประมาณร้อยละ 85 - 90 หมายความว่า ถ้าต้องการไฟฟ้า 85-90 วัตต์ เราควรเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 100 วัตต์ เป็นต้น
         ในการใช้งาน ควรติดตั้งอินเวอร์เตอร์ในที่ร่ม อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศา ความชื้นไม่เกินร้อยละ 60 อากาศระบายได้ดี ไม่มีสัตว์ เช่น หนู งู มารบกวน และมีพื้นที่ให้บำรุงรักษาได้เพียงพอ

ถาม : สถานที่ติดตั้งแผง เซลล์ แสงอาทิตย์ ควรเป็นแบบไหน

ตอบ : ควรเป็นที่โล่ง ไม่มีเงามาบังเซลล์ ไม่อยู่ใกล้สถานที่เกิดฝุ่น อาจอยู่บนพื้นดิน หรือบนหลังคาบ้าน ก็ได้ ควรวางให้แผงเซลล์ มีความลาด เอียง ประมาณ 10-15 องศา จากระดับแนวนอน และหันหน้า ไปทางทิศใต้ การวางแผงเซลล์ ให้มีความลาด ดังกล่าว จะช่วยให้ เซลล์รับแสง อาทิตย์ได้มากที่สุด และช่วย ระบายน้ำฝนได้รวดเร็ว
http://www.dadjar.solar
ถาม : การบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ทำอย่างไร และอายุการใช้งานนานเท่าไร

ตอบ : แผงโซล่าเซลล์ เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่มีส่วนใดที่เคลื่อนไหว ทำให้ลดการดูแลและบำรุงรักษา ระบบดังกล่าว จะมีเพียงในส่วนของการทำความสะอาด แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่เกิดจาก ฝุ่นละอองเท่านั้น โดยการใช้ไม้ถูพื้นชุบน้ำสะอาดเช็ดก้พอแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับ การดูแลพวกระบบเครื่องปรับอากาศ ขนาดเล็กตาม บ้านพักอาศัยแล้ว จะพบว่าแผงโซล่าเซลล์นี้ นี้ดูแลง่ายกว่า  
      ส่วนอายุการใช้งาน เซลล์แสงอาทิตย์ โดยทั่วไปยาวนานกว่า 20 ปีเทคโนโลยีของ เซลล์แสงอาทิตย์ ในปัจจุบัน มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบกับ การนำ ระบบควบคุมที่ดี มาใช้ในการผลิต ทำให้ เซลล์แสงอาทิตย์ สามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1,600-1,800 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อกิโลวัตต์ สูงสุดต่อปี พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากบ้าน 1 หลัง ประมาณ 3,750-4,500 หน่วย/ปี สามารถ ลดการใช้ น้ำมัน ในการผลิต ไฟฟ้าลงได้ 1,250-1,500 ลิตร/ปี

ถาม :  การใช้โซล่าเซลล์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงนั้น มีผลดีอย่างไร

ตอบ :  การใช้โซล่าเซลล์ดีากๆตรงที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช้เชื้อเพลิง โครงการนี้จึงมีส่วนช่วยลด CO2 SOX และ NOX ที่เกิดจากโรงไฟฟ้าที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน และ ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการกำจัดสารต่างๆ ดังกล่าวนั้นด้วย
       จุดเด่นของเซลล์แสงอาทิตย์นั้นมีหลายประการคือ
1.แหล่งพลังงานได้จากดวงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดและไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.เป็นแหล่งพลังที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม
3.สร้างไฟฟ้าได้ทุกขนาดตั้งแต่เครื่องคิดเลข ไปจนถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
4.ผลิตที่ไหนใช้ที่นั่น ซึ่งระบบไฟฟ้าปกติแหล่งผลิตไฟฟ้ากับจุดใช้งานอยู่คนละที่ และจะต้องมีระบบนำส่ง แต่เซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าในบริเวณที่ใช้งานได้
5.ถ้าคนไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือ ใช้แล้วถูกกว่าน้ำมัน โซล่าเซลล์ จะมีประโยชน์มากกว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว
http://www.dadjar.solar

ถาม : อะไรคือ ON GRID และ OFF GRID

ตอบ : Grid แปลว่า การไฟฟ้า เช่น กฟภ. กฟน. กฟผ. หน่วยงานเหล่านี้คือ Grid
      การใช้ไฟฟ้าSOLAR CELL เดิม นิยมทำโดยไม่ยุ่งกับกริด หรือไม่ออนกริด ก็เลยเรียกว่า OFF GRID แต่ในปัจจุบัน มีอุปกรณ์แปลงกระแส ที่สามารถทำงานร่วมกับไฟของการไฟฟ้าได้ดี เลยเรียก อินเวอร์เตอร์เหล่านี้ว่า กริดไทร์อินเวอร์เตอร์ Grid Tile inverter หรือ อินเวอร์เตอร์ออนกริด

         ปัจจุบัน นิยมนำมาใช้ ที่แดดจ้าเห็นๆอยู่ก็มี 2 วิธีการ คือ
1.การทำการออนกริด หรือ การขนานไฟ โดยทำการเพื่อเพิ่มไฟจากโซล่าร์เซลล์ ลงไปในไฟบ้าน เพื่อลดค่าไฟ การทำวิธีนี่ ต้องแจ้งการไฟฟ้า ถ้าไม่แจ้งการไฟฟ้า จะมีปัญหา อาจจะทำให้ช่างของกฟน. กฟภ. โดนไฟจากโซล่าร์เซลล์ดูดตายได้
2.การทำออนกริด เพื่อ ขายไฟให้การไฟฟ้า เช่น SOLAR ROOF TOP หรือ SOLAR FARM โซล่าร์รูฟท็อบที่ติดตั้งบนหลังคา หรือโซล่าร์ฟาร์ม  

ถาม : แล้วโซล่าร์เสรี หรือ เน็ตมิเตอริ่ง Net Metering คืออะไร

ตอบ : เป็นโครงการในอนาคตของไทย แต่ในเมืองนอกมีมานานแล้ว เป็นการติดมิเตอร์ เพิ่มอีก 1 ตัว เดิม บ้านคนไทย จะมี มิเตอร์อันเดียว คือ มิเตอร์ไฟเข้า แต่การทำเน็ตมิเตอริ่ง จะมีการติดมิเตอร์ไฟออก เข้าไปอีก 1 อัน แล้วจะมีการลงซอพท์แวร์ให้ สามารถนำเอาค่าที่ได้ จาก 2 มิเตอร์ มาคิดค่าไฟสุทธิ NET ของบ้านนั้นๆได้ ว่า เดือนๆนั้น เราควรจ่ายค่าไฟ หรือ รับค่าไฟคืนจากการไฟฟ้า ซึ่งโครงการนี้ คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะสำเร็จเมื่อไร

http://www.dadjar.solar

Visitors: 302,129