google-site-verification: google063f3247bdf4f257.html Google+

โซล่าร์เซลล์แบบบาง

          นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด Stanford University กำลังดำเนินการวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์ SOLARCELLชนิดฟิล์มบาง แบบติดกับหลายพื้นผิว(TFSCs) โดยการติดตั้งไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุให้มีที่ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์  โดยโซล่าร์เซลล์แบบฟิล์มบางนี้จะสามารถนำไปติดกับพื้นผิวหลายๆประเภท ซึ่งจะแตกต่างกับเซลล์แสงอาทิตย์โซล่าร์เซลล์ ชนิดฟิล์มบางทั่วๆไป
         โครงสร้างของฟิล์มโซล่าร์เซลล์ จะมีชั้นของนิกเกิล (Ni) 300 นาโนเมตร และชั้น ซิลิกอนไดออกไซด์ / ซิลิกอน (Si / SiO2) เวเฟอร์  เคลือบผิวหน้าด้วยชั้นของโพลีเมอร์
         ขั้นตอนการติดตั้ง นำฟิล์มโซล่าร์เซลล์ แช่ในอ่างน้ำจนได้อุณหภูมิ และในระยะเวลาที่กำหนด ก็นำมาติดกับผิววัสดุ  ติดได้ทั้งวัสดุประเภท พลาสติก, กระดาษ, แก้ว, ฟอยล์โลหะ และ ผ้า  
         จากการทดสอบในห้องวิจัย แสดงให้เห็นว่าการติดโซล่าร์เซลล์แบบฟิล์มบางนั้น ตัวโซล่าร์เซลล์ โซล่าร์เซลล์ก็ยังทำงานได้ และไม่มีการสูญเสียประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโซล่าร์เซลล์  ซึ่งนักวิจัยคาดการณ์ว่าเซลล์แสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์ แบบฟิล์มบางนี้ อาจจะนำไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทฟิล์มบางอื่นๆ รวมทั้งแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์แบบบางเฉียบ และจอ LCD แบบบางเฉียบอีกด้วย

Visitors: 302,058